AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Vítejte na stránkách AGM-GEO

Jak již vyplývá z našeho názvu, zabýváme se především tvorbou digitální dokumentace skutečného stavu stavebních objektů (AutoCAD) se specializací na geodetické zaměření stavební dokumentace památkových objektů pro projekční práce a stavebně historický průzkum. Provádíme zaměření církevních staveb, hradů a zámků, paláců i vesnických usedlostí. Děláme i speciální zaměření fotogrammetrickou metodou jako je zaměření fasád, podrobnou dokumentaci interierů a štukové výzdoby, nebo zaměření morových sloupů
Provádíme také mapování a to jak klasické tematické mapy, tak i speciální mapování pro zahradní architekty, nebo podrobné mapy závodu. Nabízíme geodetický servis pro projektanty s přesným určováním prostorové polohy, přesným zaměřením pro tvorbu replik, nebo jakékoli geodetické podklady pro projekt. Dalším oborem je inženýrská geodézie, kde provádíme tvorbu vytyčovacích výkresů, vytyčování staveb, kontrolní měření a výšková sledování, dokumentaci skutečného provedení stavby a výkon funkce odpovědného geodeta.

© AGM-GEO