AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu půdorysu stavby

MĚŘICKÁ DOKUMENTACE

Ukázky geodetického zaměření půdorysu

UKÁZKA POLNÍHO NÁČRTU A VÝSLEDNÉHO STAVEBNÍHO VÝKRESU Zaměření současného stavu půdorysu - PRAHA 1, THUNOVSKÁ ZAMĚŘENÍ PŮDORYSU - PRAHA 2, KOSTEL SV. IGNÁCE Stavební výkres půdorysu - PRAHA 1, LAŽANSKÝ PALÁC Měřická dokumentace současného stavu půdorysu krovu - LIDICE, KULTURNÍ DŮM Stavební dokumentace půdorysu - TEREZÍN, KASÁRNA PROKOPA HOLÉHO Zaměření skutečného stavu krovu - TEREZÍN, KASÁRNA PROKOPA HOLÉHO Měřická dokumentace skutečného stavu půdorysu krovu - KLÁŠTER SÁZAVA, KOSTEL SV. PROKOPA Měřická dokumentace půdorysu - VELEHRAD, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje DOKUMENTACE PŮDORYSU - PRAHA 1, TOSKÁNSKÝ PALÁC Geodetické zaměření půdorysu krovu - SLANÝ, WILSONOVA
© AGM-GEO