AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Spolupráce s vysokou školou

Již řadu let spolupracujeme s FSv ČVUT - Laboratoří fotogrammetrie při výuce studentů s panem profesorem Ing. Jindřichem Hodačem Ph.D., se zaměřením na dokumentaci stavebních objektů a v návaznosti na stavebně historický průzkum - SHP s panem profesorem Ing. arch. Michaelem Ryklem z FA ČVUT. V rámci této spolupráce provádíme oponentní a konzultační činnost pro diplomanty ČVUT na katedře mapování a kartografie i přednáškovou činnost v předmětu Fotogrammetrická dokumentace historických objektů.

Sponzorství

V rámci sponzorství se snažíme pomáhat obecně prospěšným organizacím. Tak jsme sponzorsky pomohli při zaměření podkladů pro projekt přestavby Domova svaté rodiny v Praze 6, kde pečují o postižené osoby, nebo při výstavbě pomníku Karla Hašlera občanskému sdružení Písničkář.

© AGM-GEO