AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Nabídka zeměměřických prací

Kvalitní práce potřebuje krom zkušených geodetů i kvalitní přístrojové vybavení. Pro měření používáme totální stanici SOKKIA s laserovým měřením délek – přímým měřením délek bez užití hranolu s přesností 3 mm, ruční laserový dálkoměr DISTO od firmy LEICA, nivelační přístroje Ni 050, Ni 025, Ni 007 od firmy CARL ZEISS. Pro grafické počítačové zpracování používáme program AutoCAD a Bricscad.

Nabízené měřické práce :

© AGM-GEO