AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření současného stavu stavebních objektů

Kvalitní digitální geodetické zaměření současného stavu značně usnadňuje práci architektům a profesním specialistům při rekonstrukci staveb, neboť obsahuje vyčerpávající množství informací, které objekt dokonale zmapuje. Většinou se geodetické zaměření současného stavu vyhotovuje s podrobností pro měřítko 1:50. Počítačové zpracování umožňuje vynášet výkresy ve vrstvách, čímž se dokumentace stává přehlednější a lépe využitelnou. Snadno pak lze vytvořit „slepé matrice“, nebo jiné podklady pro další projekční profese. Na podkladě tohoto digitálního geodetického zaměření současného stavu je též možné provádět stavebně historický průzkum, dále může sloužit pro restaurátorské práce, ale i jako podklad pro tvorbu GIS. Geodetické zaměření současného stavu je počítačově zpracováno v souborech DWG pro systém AutoCAD.

Části geodetického zaměření současného stavu:

© AGM-GEO