AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření skutečného stavu stavebních objektů pro projekt a rekonstrukci

Kvalitní digitální geodetické zaměření skutečného stavu značně usnadňuje práci architektům a profesním specialistům při rekonstrukci staveb, neboť obsahuje vyčerpávající množství informací, které objekt dokonale zmapuje. Většinou se geodetické zaměření skutečného stavu vyhotovuje s podrobností pro měřítko 1:50. Počítačové zpracování umožňuje vynášet výkresy ve vrstvách, čímž se zaměření stává přehlednějším a lépe využitelným. Snadno pak lze vytvořit „slepé matrice“, nebo jiné podklady pro další projekční profese. Na podkladě tohoto digitálního geodetického zaměření skutečného stavu je též možné provádět stavebně historický průzkum, dále může sloužit pro restaurátorské práce, ale i jako podklad pro tvorbu GIS. Geodetické zaměření skutečného stavu je počítačově zpracováno v souborech DWG pro systém AutoCAD.

Části geodetického zaměření skutečného stavu:

© AGM-GEO