AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření dokumentace současného stavu fasády

Výkresy zobrazují pohledy na průčelí budov. Podkladem pro měřickou dokumentaci současného stavu fasády bývá prostorové zaměření význačných bodů. Pomocí těchto bodů, půdorysů a oměřených stavebních prvků se pak fasáda vynese. U složitějších průčelí se používají k dokumentaci fotogrammetrické metody, kdy se fasáda vyfotografuje speciálním přístrojem a následně se digitálně vyhodnotí. Obtížnost zaměření fasád tkví v detailu. Fasáda musí obsahovat dokonale zpracované architektonické prvky, ale i štukovou nebo sochařskou výzdobu. Zvláště náročná je pak dokumentace morových sloupů, fontán nebo balustrád.

© AGM-GEO