AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření skutečného stavu půdorysu

Velmi důležitou součástí zaměření půdorysů je geodetické určení tvaru objektu, neboť zvláště u historických objektů bývají místnosti značně nepravidelné - nepravoúhlé. Kvalitní stavební zaměření půdorysů musí obsahovat všechny náležitosti včetně podrobného kótování, musí z něj být jasně patrné i výškové úrovně objektu a dále musí znázorňovat prvky všech nadhledů včetně sklopených a okótovaných kleneb. Častým požadavkem bývá samostatné zaměření krovů pro projekty půdních vestaveb.


__Zpět na Geodetické zaměření skutečného stavu__

© AGM-GEO