AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření svislého řezu

Jsou nepostradatelným podkladem pro informaci o výškovém uspořádání objektu. Svislé řezy se většinou prokládají schodištěm, nebo se vedou místy dle přání projektanta. Kvalita zpracování měřické dokumentace svislých řezů je dána dokonalým určením výšek v celém objektu a precizní dokumentací detailů stavby. V některých případech se vynášejí „pohledořezy“, kde se ke svislému řezu připojuje i navazující fasáda. Bývá pravidlem napojení výškového měření na státní výškový systém Balt pv.

© AGM-GEO