AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Měřická stavební dokumentace skutečného stavu pro projekční práce a rekonstrukce

Kvalitní digitální geodetické zaměření skutečného stavu značně usnadňuje práci architektům a profesním specialistům při rekonstrukci staveb, neboť obsahuje vyčerpávající množství informací, které objekt dokonale zmapuje. Většinou se měřická dokumentace skutečného stavu vyhotovuje s podrobností pro měřítko 1:50. Počítačové zpracování umožňuje vynášet výkresy ve vrstvách, čímž se zaměření stává přehlednějším a lépe využitelným. Snadno pak lze vytvořit „slepé matrice“, nebo jiné podklady pro další projekční profese. Geodetické zaměření skutečného stavu je počítačově zpracováno v souborech DWG pro grafický systém AutoCAD případně i ve formátu PDF.

Části měřické dokumentace skutečného stavu pro rekonstrukce:

- Z P Ě T -

© AGM-GEO