AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření mapových podkladů

Tvorba map bývá prvním krokem ke získání podkladů pro nové projekty. Většinou se zpracovávají tematické mapy s polohopisem i výškopisem pro měřítko 1:200 nebo 1:500. Pro velké průmyslové celky se zaměřují mapy závodu, které zachycují vzájemné vazby staveb a inženýrských sítí v daném areálu. Naše digitální zpracování mapových podkladů se provádí přímo v prostředí systému AutoCAD, což je pro projektanty velmi výhodné, neboť tím odpadají případné problémy z převodu z jiných grafických systémů (např. ze systému Kokeš).

Tematické mapy

Nejčastěji požadovaným produktem je tvorba tematické mapy velkého měřítka - účelové mapy v měřítku 1:200. V jednotlivých vrstvách výkresu je přehledně zobrazena kresba polohopisu, mapových značek (viditelné znaky inženýrských sítí a stromy), výšek podrobných bodů, vrstevnic a terénních šraf. Tyto tematické mapy jsou nepostradatelným podkladem pro projekční práce.

Speciální účelové mapy - pro zahradní architekty

Zde se jedná o rozšířené geodetické zaměření tematické mapy, kdy krom standardního zaměření účelové mapy jsou dokumentovány další – projektantem určené – prvky. Může se jednat o podrobnou dokumentaci dřevin pro zahradní architekty, nebo i dokumentaci zahradních staveb a zdí.

Mapa závodu

Základní mapa závodu slouží pro správu závodu a jako podklad pro zpracování GIS. Krom klasického mapování jsou zde zakresleny průběhy podzemních vedení, jeřábové dráhy, katastrální hranice a další požadované údaje. Zde se většinou jedná o rozsáhlejší územní celky a výkresy jsou zpracovány jak pro měřítko 1:200, tak i pro měřítko 1:500.

© AGM-GEO