AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Zaměření situace - tematické mapy, polohopisné a výškopisné plány pro projekty

Zaměření mapových podkladů - účelová mapa, mapa závodu

Nejčastějiším případem zaměření situace - okolí stavby - je tvorba tematické mapy velkého měřítka - účelové mapy v měřítku 1:200. V jednotlivých vrstvách zhotoveného mapového souboru je přehledně zobrazena kresba polohopisu, mapových značek, výšek podrobných bodů, vrstevnic a terénních šraf.

Ukázky mapových podkladů pro projekt a rekonstrukci - AutoCAD

TEMATICKÁ MAPA - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - ZAHRADA TEMATICKÁ MAPA - AutoCAD - SÁZAVA - ZÁMECKÝ AREÁL MAPA ZÁVODU - KOLÍN MAPA ZÁVODU - AutoCAD - PRAHA - MICHLE TEMATICKÁ MAPA - ZÁMECKÉ ZAHRADY - DĚČÍN TEMATICKÁ MAPA - POŘEŠÍN - OKOLÍ ZŘÍCENINY HRADU SITUACE OKOLÍ - PRAHA - NEMOCNICE BULOVKA TEMATICKÁ MAPA s vloženým územním plánem ÚČELOVÁ MAPA - AutoCAD - CHEB - FRANTIŠKÁNSKÁ ZAHRADA POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN - ČESKÁ LÍPA - ZAMĚŘENÍ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA ÚČELOVÁ MAPA - CHEB - HRAD
© AGM-GEO