AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Tato oblast se zabývá využitím zeměměřických prací při stavebních činnostech. Při naší spolupráci s projekčními ateliery většinou navazují jednotlivé fáze projektu, kde se uplatňuje geodet. Počátkem je tvorba mapových podkladů do kterých je stavba umístěna. Následuje zpracování projektu vytyčovací sítě a její zaměření, zhotovení vytyčovacích výkresů budované stavby, vytyčení prostorové polohy objektu, které ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr, eventuálně následuje i podrobné vytyčení objektu. V průběhu stavby provádíme zaměřování inženýrských sítí před záhozem, požadovaná kontrolní – ověřovací měření, nebo i zaměřování svislých posunů přesnou nivelací – deformací a sedání stavby . Po dokončení stavby provádíme vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ověřené dokumentace správci Útvaru rozvoje města - městského informačního systému (IMIP). Pro hladký průběh stavby je nutná úzká spolupráce investora, projektanta, dodavatele i geodeta.

© AGM-GEO