AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření současného stavu interierů

ATYPICKÁ DOKUMENTACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ - ŠTUKOVÁ VÝZDOBA

Zaměření interieru v měřítku 1:20 - fotogrammetrie

ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - PROJEKT REKONSTRUKCE - ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PAVLA KUPKY ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE ŠTUKOVÉ VÝZDOBY STROPU ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE ŠTUKOVÉ VÝZDOBY STROPU ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE ŠTUKOVÉ VÝZDOBY STROPU FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE STĚN FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE STĚN FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE STĚN FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE - DOKUMENTACE STĚN GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ NOSTICKÉHO PALÁCE, PRAHA 1 - DOKUMENTACE KLADU PARKET GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ INTERIERU NOSTICKÉ KNIHOVNY, PRAHA 1 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SLOUPU KATEDRÁLY SV. VÍTA, PRAŽSKÝ HRAD
© AGM-GEO