AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Atypická měřická dokumentace stavebních objektů

Památkové objekty vyžadují mnohdy zcela atypický přístup při zaměřování. Jedná se zejména o dokumentaci štukové výzdoby, stavebních detailů, kamenořezu nebo soch. Tyto podklady pak většinou slouží pro restaurátory nebo stavebně historický průzkum. Někdy se také provádí detailní zaměření v měřítku 1:20 pro projekty interiérů. Zde se ve velké míře používá fotogrammetrie. Pro prostorovou představu se provádí zaměření objektů ve 3D. To pak slouží pro účely prezentace, nebo pro zjišťování prostorových vazeb stavebního objektu. Svá specifika má také zaměřování zřícenin, kostelů, nebo památek UNESCO. Tyto atypické práce si žádají značné zkušenosti v dané oblasti stavební měřické dokumentace. V některých případech slouží dokumentace pro zhotovení repliky části objektu. Zde se vyžaduje milimetrová přesnost prostorového určení stavebních prvků a tato měření bývají provázaná s inženýrskou geodézií.

© AGM-GEO