AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření stávajícího stavu

ATYPICKÁ DOKUMENTACE - FOTOGRAMMETRIE

Ukázky zaměření skutečného stavu

ATYPICKÉ ZAMĚŘENÍ - ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO GIS GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DETAIL 1:20 - KATEDRÁLA SV. VÍTA, PRAHA ATYPICKÁ DOKUMENTACE - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PRO REPLIKU BALDACHÝNU - PALÁC LUCERNA ATYPICKÉ ZAMĚŘENÍ - Prostorová rekonstrukce podoby dnes přestavěného sálu ATYPICKÉ ZAMĚŘENÍ - ZAMĚŘENÍ SPÁROŘEZU DLAŽBY - PRAŽSKÝ HRAD FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ - DETAIL - SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - OLOMOUC FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ - ŠTUKOVÁ VÝZDOBA - NOSTICKÝ PALÁC, PRAHA 1 FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ INTERIERU - NOSTICKÝ PALÁC, PRAHA 1 ATYPICKÉ ZAMĚŘENÍ - DOKUMENTACE FRAGMENTŮ HISTORICKÉ FASÁDY FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ - DOKUMENTACE ZŘÍCENINY DRAŽICE ATYPICKÉ ZAMĚŘENÍ - DOKUMENTACE INTERIERU NOSTICKÉHO PALÁCE
© AGM-GEO