AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Měřická dokumentace současného stavu
církevních staveb - geodetické zaměření
kostela, kláštera, fary

Církevní stavby jsou architektonicky velmi hodnotné objekty. Tomu také odpovídá složitost architektonických prvků a to jak v interieru, tak na fasádách. Kvalitní geodetické zaměření současného stavu musí dokonale zachytit všechny tyto prvky. Zvláště náročná je pak dokumentace morových sloupů, oltářů nebo fsaád kde se hodně využívá fotogrammetrie. V následujících ukázkách se můžete podívat na geodetickou dokumentaci různých typů církevních památek.

Ukázky zaměření skutečného stavu církevních staveb

© AGM-GEO