AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření současného stavu kaple

UKÁZKY GEODETICKÉ DOKUMENTACE CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK

Měřická dokumentace skutečného stavu církevních památek

Geodetické zaměření skutečného stavu půdorysu kaple sv. JANA NEPOMUCKÉHO, VELEHRAD GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ FASÁDY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, VELEHRAD MĚŘICKÁ DOKUMENTACE SVISLÉHO ŘEZU KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, VELEHRAD GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŮDORYSU ZÁMECKÉ KAPLE NA ČERVENÉM HRÁDKU GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SVISLÉHO ŘEZU ZÁMECKÉ KAPLE NA ČERVENÉM HRÁDKU MĚŘICKÁ DOKUMENTACE SVISLÉHO ŘEZU KAPLE - VYŠEHRADSKÝ SLAVÍN MĚŘICKÁ DOKUMENTACE PŮDORYSU KAPLE - VYŠEHRADSKÝ SLAVÍN GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KAPLE BOŽÍHO HROBU - PETŘÍNSKÉ SADY FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY KAPLE - SV. IGNÁC, PRAHA 2 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEVNICOVÉHO PLÁNU KLENBY KAPLE - HRAD KRAKOVEC STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ PŮDORYSU KRÁLOVSKÉ KAPLE - VELEHRAD
© AGM-GEO