AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Fotogrammetrické zaměření morového sloupu

Dokumentace stávajícího stavu sakrálních staveb

Ukázky zaměření současného stavu fary

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ FARY - PŘÍZEMÍ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ FARY - KROV - 1.ÚROVEŇ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ FARY - KROV - 2.ÚROVEŇ STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ FARY - PODÉLNÝ SVISLÝ ŘEZ STAVEBNÍ VÝKRES FARY - PŘÍČNÝ SVISLÝ ŘEZ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ FARY - PRŮČELÍ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TEMATICKÉ MAPY OKOLÍ FARY FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ MOROVÉHO SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - OLOMOUC FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ MOROVÉHO SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - OLOMOUC FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ MOROVÉHO SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - OLOMOUC FOTOGRAMMETRICKÁ DOKUMENTACE ČESTNÉHO SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - OLOMOUC
© AGM-GEO