AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Měřická dokumentace sakrálních staveb

Geodetické zaměření kostelů, klášterů, far

Sakrální stavby jsou architektonicky velmi hodnotné objekty. Tomu také odpovídá složitost architektonických prvků a to jak v interieru, tak na fasádách. Kvalitní geodetické zaměření současného stavu sakrálních staveb musí dokonale zachytit všechny tyto prvky. Zvláště náročná je pak dokumentace morových sloupů, oltářů nebo fsaád kde se hodně využívá fotogrammetrie. V následujících ukázkách se můžete podívat na geodetickou dokumentaci stávajícího stavu různých typů sakrálních památek.

Ukázky zaměření současného stavu sakrálních staveb

© AGM-GEO