AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření stávajícího stavu

STAVEBNÍ DOKUMENTACE CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK - KLÁŠTERY

Ukázky zaměření skutečného stavu kláštera

Geodetické zaměření stávajícího stavu KLÁŠTERA MINORITŮ, ČESKÝ KRUMLOV - FASÁDY Geodetické zaměření stávajícího stavu KLÁŠTERA MINORITŮ, ČESKÝ KRUMLOV - FASÁDY Geodetické zaměření stávajícího stavu KLÁŠTERA MINORITŮ, ČESKÝ KRUMLOV - TEMATICKÁ MAPA Geodetické zaměření stávajícího stavu KLÁŠTERA SÁZAVA - TEMATICKÁ MAPA Geodetické zaměření současného stavu KLÁŠTERA SÁZAVA - dokumentace vykopávek kostela sv. KŘÍŽE Geodetické zaměření současného stavu KLÁŠTERA SÁZAVA - dokumentace jeskyně sv. PROKOPA Geodetické zaměření současného stavu KLÁŠTERA SÁZAVA - dokumentace jeskyně sv. PROKOPA Geodetické zaměření současného stavu KLÁŠTERA SÁZAVA - KOSTEL SV. PROKOPA - 1.NP Zaměření skutečného stavu BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA, PRAHA 6 - tematická mapa Geodetické zaměření skutečného stavu oranžerie BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA Geodetické zaměření skutečného stavu KLÁŠTERA FRANTIŠKÁNŮ, CHEB - tematická mapa
© AGM-GEO