AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření stávajícího stavu obytné budovy - výkresy AutoCAD
STAVEBNÍ DOKUMENTACE BYTOVÉHO DOMU

Geodetické zaměření stávajícího stavu bodov je základním podkladem při projekčních pracech nezbytných pro jejich rekonstrukcí. Kvalitní digitální geodetické zaměření současného stavu značně usnadňuje práci architektům a profesním specialistům při rekonstrukci staveb a je zásadním předpokladem úspěšné rekonstrukce budov.

Ukázky zaměření stávajícího stavu staveb pro bydlení

GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ FASÁDY OBYTNÉ STAVBY - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU OBYTNÉ BUDOVY - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU OBYTNÉ BUDOVY - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU OBYTNÉ BUDOVY - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU SUTERÉNU ČINŽOVNÍHO DOMU - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU PŘÍZEMÍ ČINŽOVNÍHO DOMU - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU 1.PATRA ČINŽOVNÍHO DOMU - výkresy AutoCAD FOTOGRAMMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ FASÁDY ČINŽOVNÍHO DOMU - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU OBYTNÉ BUDOVY - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ KROVU V HISTORICKÉM OBJEKTU - výkresy AutoCAD STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ KROVU BYTOVÉHO DOMU - výkresy AutoCAD
© AGM-GEO