AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Dokumentace staveb pro bydlení

Zaměření činžovních domů, vilek a venkovských usedlostí

Geodetické zaměření bytových staveb je nezbytným úkonem před jejich rekonstrukcí. Projektanti tak z výkresů získávají dokonalý přehled o polohovém a výškovém členění stavby a vzájemné návaznosti jednotlivých podlaží. Častým požadavkem projektantů bývá geodetické zaměření krovu pro půdní vestavby. Zde je důležité dobře znát tvarosloví tesařských konstrukcí a umět je precizně zobrazit do digitálního výkresu. Krom stavebních výkresů se většinou zaměřuje i tematická mapa okolí objektu pro zachycení širších souvislostí i průběhu inženýrských sítí.

© AGM-GEO