AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření stávajícího stavu rodinného domu

DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU RODINNÝCH DOMŮ

Ukázky zaměření skutečného stavu - podklady pro projektanty při rekonstrukcích rodinných domů

GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU FASÁD RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU VILY GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU PŘÍZEMÍ RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU 1.PATRA RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŮDORYSU KROVU RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU RODINNÉHO DOMU GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU FASÁDY RODINNÉHO DOMU TEMATICKÁ MAPA OKOLÍ RODINNÉHO DOMU ZAMĚŘENÍ VÝŠEK NA FASÁDÁCH PRO PROJEKČNÍ ÚČELY
© AGM-GEO