AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření stávajícího stavu krovu a podkroví
Měřická dokumentace skutečného stavu obytného domu

Důležitou součástí měřické dokumentace současného stavu budov je zaměření krovu či podkroví. Často je požadováno jen dílčí zaměření krovu pro projekt půdní vestavby. Geodetické digitální zaměření současného stavu krovu je základním podkladem při projekčních pracech na půdních vestavbách.

Ukázky zaměření současného stavu krovu

Geodetické zaměření stávajícího stavu krovu a podkroví Geodetické zaměření stávajícího stavu krovu a podkroví Geodetické zaměření stávajícího stavu krovu a podkroví Geodetické zaměření stávajícího stavu krovu a podkroví Měřická dokumentace skutečného stavu krovu Měřická dokumentace skutečného stavu krovu Měřická dokumentace skutečného stavu krovu Měřická dokumentace skutečného stavu krovu GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUČASNÉHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU KROVU - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUČASNÉHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU KROVU - výkresy AutoCAD GEODEICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUČASNÉHO STAVU SVISLÉHO ŘEZU KROVU - výkresy AutoCAD
© AGM-GEO