AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Měřičská dokumentace stavby pro bydlení

Zaměření činžovního domu, vilky a venkovské usedlosti

Měřičská dokumentace bytových staveb je nezbytným úkonem před jejich rekonstrukcí. Projektanti tak z výkresů získávají dokonalý přehled o polohovém a výškovém členění stavby a vzájemné návaznosti jednotlivých podlaží. Častým požadavkem projektantů bývá měřičská dokumentace krovu pro půdní vestavby. Zde je důležité dobře znát tvarosloví tesařských konstrukcí a umět je precizně zobrazit do digitálního výkresu. Krom stavebních výkresů se většinou zaměřuje i tematická mapa okolí objektu pro zachycení širších souvislostí i průběhu inženýrských sítí.


- Z P Ě T -

© AGM-GEO