AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření drobné parkové architektury

Měřická dokumentace zahradních staveb - schodiště, mapy

Měřická dokumentace stávajícího stavu zahradních staveb je důležitým podkladem architektů pro revitalizaci a úpravu parků a zahrad a drobných staveb. Jedná se především o dokumentaci soliterních staveb, schodišť, ohradních zdí, vstupních bran a zahradních prvků. Pro úpravu zahrad a parků jsou také potřebné mapové podklady s přesným zaměřením výškopisu.

Ukázky zaměření stávajícího stavu zahradních staveb

Měřická dokumentace studny v rajsém dvoře Sázavského kláštera Měřická dokumentace stávajícího stavu kapličky v zahradě Sázavského kláštera Měřická dokumentace stávajícího stavu kapličky v zahradě Sázavského kláštera Geodetické zaměření vstupní brány do parku Stromovka Geodetické zaměření dokumentace stávajícího stavu oplocení zámeckého parku Březno Zaměření tematické mapy - mapové podklady parku Stromovka Zaměření účelové mapy parku - okolí jezírka v Peřínských sadech Měřická dokumentace stávajícího stavu - pohled na vodopád - zahrada Kinských Měřická dokumentace stávajícího stavu saly terreny v zahradě Sázavského kláštera Měřická dokumentace stávajícího stavu oranžerie v klášterní zahradě - Břevnov Geodetické zaměření dokumentace stávajícího stavu studánky v parku Stromovka
© AGM-GEO