AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Vítejte na stránkách AGM-GEO

Geodetické zaměření současného stavu budov
- měřická dokumentace skutečného stavu

Zhotovujeme profesionální měřickou dokumetaci současného stavu stavebních objektů s tvorbou stavebních výkresů půdorysů, svislých řezů a fasád pro grafický systém AutoCAD. Specializujeme se na geodetické zaměření stavební dokumentace stávajícího stavu běžných i památkových objektů pro projekční práce a stavebně historický průzkum (SHP), kdy pro přesné určení tvarů a výškových poměrů staveb používáme geodetické metody.

Nejčastěji provádíme zaměření obytných budov, církevních staveb, hradů a zámků, paláců i vesnických usedlostí. Pro zaměření fasád a podrobnou dokumentaci interierů a štukové výzdoby, schodišť a balustrád nebo zaměření morových sloupů používáme fotogrammetrické metody.

Provádíme také mapování a to jak klasické tematické mapy, tak i speciální mapování pro zahradní architekty, nebo podrobné mapy závodu. Nabízíme geodetický servis pro projektanty s přesným určováním prostorové polohy, přesným zaměřením pro tvorbu replik, nebo jakékoli geodetické podklady pro projekty. Dalším oborem je inženýrská geodézie, kde vytváříme vytyčovací výkresy, vytyčujeme stavby, děláme kontrolní měření a výšková sledování, zaměřujeme dokumentaci skutečného provedení stavby a vykonáváme funkci úředně oprávněného zeměměřického inženýra - odpovědného geodeta.

© AGM-GEO