AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu

DOKUMENTACE PŮDORYSU

Ukázky geodetického zaměření půdorysu

UKÁZKA POLNÍHO NÁČRTU A VÝSLEDNÉHO STAVEBNÍHO VÝKRESU Zaměření současného stavu půdorysu - PRAHA 1, THUNOVSKÁ ZAMĚŘENÍ PŮDORYSU - PRAHA 2, KOSTEL SV. IGNÁCE Stavební výkres půdorysu - PRAHA 1, LAŽANSKÝ PALÁC Zaměření současného stavu krovu - LIDICE, KULTURNÍ DŮM Stavebí dokumentace půdorysu - TEREZÍN, KASÁRNA PROKOPA HOLÉHO Zaměření současného stavu krovu - TEREZÍN, KASÁRNA PROKOPA HOLÉHO Zaměření současného stavu krovu - KLÁŠTER SÁZAVA, KOSTEL SV. PROKOPA VELEHRAD, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje DOKUMENTACE PŮDORYSU - PRAHA 1, TOSKÁNSKÝ PALÁC Geodetické zaměření krovu - SLANÝ, WILSONOVA
© AGM-GEO