AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Zhotovení měřické dokumentace památek

Měřická dokumentace hradů, zámků, paláců

Kvalitní měřická dokumentace památek vyžaduje zkušené odborníky a dobré přístrojové vybavení. Jedním ze stěžejních úkolů při měřické dokumentaci větších areálů je zajištění vysoké přesnosti zaměření v celém objektu a kvalitní dokumentace architektonických prvků stavby. Výsledkem je pak měřická dokumentace vysoké přesnosti s velkou vypovídající hodnotou, obsahující všechny potřebné prvky pro zpracování projektu rekonstrukce památkových objektů, nebo revitalizace památek.

© AGM-GEO