AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Stavební dokumentace historických objektů

Geodetické zaměření hradů, zámků, paláců

Kvalitní geodetické zaměření historických staveb vyžaduje zkušené odborníky a dobré přístrojové vybavení. Jedním ze stěžejních úkolů při dokumentaci větších areálů je zajištění vysoké přesnosti zaměření v celém objektu a kvalitní dokumentace architektonických prvků historického objektu. Výsledkem jsou pak digitální stavební výkresy vysoké přesnosti s velkou vypovídající hodnotou, obsahující všechny potřebné prvky pro zpracování projektu rekonstrukce, nebo revitalizace památky.

© AGM-GEO