AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetické zaměření staveb pro GIS

S moderními technologiemi přichází i nové využití stavební měřické dokumentace. Upravené výkresy půdorysů stavby slouží jako základ pro zpracování geografického informačního systému objektu - GIS. Zde se při zaměřování půdorysů budovy zaznamenávají i další informace o vybavení místností. Jedná se například o typy oken, dveří, podlah, sanitární vybavení, požární zabezpečení, rozvody kabelových sítí apod. Tyto všechny informace se pak zanesou do výkresu a jsou databází připojeny k plošným prvkům ve výkresu půdorysu daného objektu. Tímto informačním systémem lze velmi rychle získat provázané informace pro správu budov a majetku.
__Zpět na Geodetické zaměření skutečného stavu__

© AGM-GEO