AGM
ARCHITEKTONICKÉ A GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Geodetická měřická dokumentace - zaměření průčelí

Výkresy zobrazují pohledy na průčelí budov. Podkladem pro dokumentaci současného stavu průčelí bývá prostorové zaměření význačných bodů. Pomocí těchto bodů, půdorysů a oměřených stavebních prvků se pak průčelí vynese. U složitějších průčelí se používají k dokumentaci fotogrammetrické metody, kdy se průčelí vyfotografuje speciálním přístrojem a následně se digitálně vyhodnotí. Obtížnost zaměření průčelí tkví v detailu. Průčelí musí obsahovat dokonale zpracované architektonické prvky, ale i štukovou nebo sochařskou výzdobu. Zvláště náročná je pak dokumentace morových sloupů, fontán nebo balustrád.

© AGM-GEO